FOTO  MƏKTƏB

Azərbaycan Fotoqrafları Birliyinin nəzdində  fotoqrafiya kursu   fəaliyyət göstərir.

 Rəqəmsal fotoqrafiyanın inkişafı imkan verir hər kəs özünü fotoqraf kimi his etsin.  Ancaq hər zaman çəkdiyiniz fotolar istədiyiniz kimi alınmır.Əgər istəyirsizsə fotoaparatınızın 100%  sirlərini öyrənəsiniz ,o zaman bizə müraciət edin.

Kurslarda fotoqrafiya sənətinin ilkin səviyyədən olmaqla fotoqrafiyanın əsaslarının, fototexnikanın sirlərini,fotoqrafiyanın qanunlarını,fotoqrafıyanın əsası olan işıq haqda bilgilərə sahib olacaqsız.Dərslər nəzəri və əyani olaraq keciriləzcək.Fotoqrafiyanın janrları haqda bilgilərə sahib olacaqsız.Keçirilmiş dərslər əsasında fotoplenarlər keşiriləcək.Dünya və Azərbaycan fotoqraflarının fotolarına bağıılacaq, onlar müzakirə olunacaq. Kursu uğurla bitirənlərə AFB-nin sertifikatı veriləcək.

Dərslər həftədə iki gün,hər dərs 1.30 saat olmaq şərti ilə keçirilir.Məşğələlər qrup və fərdi qaydada aparılır.Dərs günləri qrup üzvləri ilə razılaşdırılır.

KLASİK AĞ-QARA FOTOQRAFİYA KURSU.

 Fotoqrafiyanın öz əllərinlə öz hesablamalarınla yaratmaq istəyirsənsə bizim kursa yazıla bilərsiz. Foto lentlə foto cəkmək,onu aşkarlamaq və foto böyüdücüdə fotonu cap etmək təsüratları rəqəmsal fotoqrafiyadan cox fərqldir. Artıq siz fotokameranı əlinizdə tutandan fotonu çap edənə kimi sirli hisslər kecirəcəksiz. Bu kurs yalnız fotonu tam öz əlləri ilə yaratmaq istəyənlər üçündür. Foto kameranı foto lentlə doldurmaq anından Siz artıq işıq və qaranlıq  sərhədlərində olacaqsız.Kursda ağ qara fotolentlərin növlərindən başlayaraq,onların cəkiliş qaydasından, istifadə olunan filtirlərdən, lenzlərdən danışılacaq və praktiki nümayiş olunacaq.

Fotolentlərin necə aşkarlamaq, hansı aşkarlayıcı  hazırlamaq, onların tərkibi haqda müfəsəl məlumat veriləcək.Bərkidicilərin növləri və başqa istifadə olunan məhlular la işləmə qaydaları.

Ən başlıcası öz əllərinizlə foto lenti aşkarlamaq hisslərini  keşirmək.

Foto böyüdücüdə fotoqrafiyanın cap olunması. İstifadə olunan xüsusi məhluların hazırlanması qaydaları. Foto kağızların  secilməsi onlarla işləmək qaydaları. Cap olunan fotoların qurudulması və  afrxivləşdirilməsi qaydaları.

Siz bu kursda fotoqrafiya yanaşı kimyaçı kimi özünüzü kəşf edəcəksiz.

Dərs zamanı siz foto labortoriya və lazımı olan avadanlıqla təmin olunacaqsız.

 “Klasik ağ-qara fotoqrafiya ” kursu 1 ay davam edəcək. Kurs ödənişlidir. Dərslər həftədə iki gün,hər dərs 1.30 saat olmaq şərti ilə keçirilir.Məşğələlər qrup və fərdi qaydada aparılır.Dərs günləri qrup üzvləri ilə razılaşdırılır.