«Православие в событиях и лицах» – это совместный проект двух фотографов, священника Дионисия Свечникова и Халига Алиева, в котором авторы поставили перед собой цель показать многообразие духовного мира Православной Церкви. Работа над проектом шла несколько лет, авторы снимали в православных храмах Азербайджана, фиксируя на камеру моменты богослужения и церковную жизнь, стараясь передать атмосферу, царящую в храме. Особое место в экспозиции занимают портреты, знакомящие зрителей со священнослужителями и мирянами Бакинско-Азербайджанской епархии. Презентация фотопроекта состоится 13 июня в 18:00 в Российском информационно-культурном центре. Вход свободный.

“Simalarda və ayinlərdə pravoslavlıq ruhu” adlı sərgi, iki fotoqraf, keşiş Dionisiy Sveçnikov və Xaliq Əliyevin birgə layihəsidir. Pravoslav kilsəsinin mənəvi dünyasının müxtəlifliyini canlandırmağı qarşılarında məqsəd qoymuş müəlliflər, lahiyə üzərindəki işləri bir neçə il davam etdirmiş, Azərbaycan pravoslav məbədlərində kilsə həyatı və ibadət anlarının əksini alaraq, məbədlərdə hökm sürən özünəməxsus ab-havanı seyricilərə çatdırmağa çalışmışlar. Ekspozisiyada xüsusi yer almış portretlər, seyriciləri Bakı və Azərbaycan Yeparxiyasının ruhaniləri və ziyarətçləri ilə tanış edir. Foto layihənin təqdimatı Rusiya İnformasiya və Mədəniyyət Mərkəzində 13 İyun saat 18.00-da keçiriləcək. Giriş sərbəstdir.