“Hədəf: Bahar” mənzərə fotosərgisi Azərbaycan təbiətinin gözəlliklərinə, onun rayonlarının landşaft müxtəlifliyinə həsr olunub. Azərbaycan – tamamilə zidd təbii zonalarının məcmusu üzrə unikal ölkədir, burada heyrətamiz təbiət müxtəlifliklərini görmək mümkündür: səhra, çöl, tropik plantasiyalar, qayalıq, dəniz sahili, yayla, dağ çəmənləri, balta dəyməmiş yüksək dağ meşələri, rəngarəng çiçəklənən naxışlarla örtülmüş əzəmətli düzənliklər.
Sərginin məqsədi Azərbaycan təbii mirasının gözəlliklərini və müxtəlifliyini foto vasitəsilə nümayiş etdirməkdir. Həmçinin rayonların turizm potensialına maraq artırmaq və mənzərə fotoqrafiyasına incəsənətin bir janrı kimi diqqəti cəlb etməkdir. 
Bahar ilin elə bir zamanıdır ki, hətta boz səhralar çiçəklənir, təbiət pardaq və əlvan güllü xalçaya bürünür.
Sərgidə fotoqraflar Rüstəm Hüseynov, İlknur Kəngərli, Emil Qazi və Denis Sveçnikovun fotoşəkilləri nümayiş olunacaq. Məhz bu layihə üçün fotorəssamlar Azərbaycan baharının ən gözəl anlarını “ovlamaq” məqsədilə regionlarda bir neçə ay keçirmişlər. Sərginin kuratoru Rüstəm Hüseynovdur. 
Tədbirin açılış mərasimi 30 may tarixində, saat 18.00-da Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin Niyazi 9/11 ünvanında keçiriləcək və 2 iyunun –dək davan edəcək. 
Giriş sərbəstdir.

Выставка пейзажной фотографии “Цель: Весна” посвящена природным красотам Азербайджана, многообразию ландшафтных видов азербайджанских районов. Азербайджан – уникальная страна по совокупности совершенно контрастных природных зон, здесь можно увидеть потрясающее разнообразие пейзажей: пустыни, степи, тропические плантации, скалистые ущелья, морское побережье, плоскогорья, альпийские луга, девственные высокогорные леса, величественные равнины, покрытые пёстрыми цветущими узорами. Цель выставки- продемонстрировать красоту и многообразие азербайджанского природного наследия посредством фотографии, усилить интерес к туристическому потенциалу районов и привлечь внимание к пейзажной фотографии как жанру этого искусства. Весна – то время года, когда даже серые пустынные пейзажи расцветают, покрываясь ярким и пестрым цветочным ковром. На выставке будут представлены пятнадцать работ фотографов Рустама Гусейнова, Илькина Кенгерли, Эмиля Гази, Дениса Свечникова. Специально для проекта фотохудожники провели несколько месяцев в наших регионах, “охотясь” за лучшими мгновениями азербайджанской весны. Куратор выставки – Рустам Гусейнов. Открытие выставки состоится 30 мая в 18:00 в Азербайджанском Национальном Музее Искусств по адресу 9/11.
Вход свободный. Выставка продлится до 2 июня